Thursday, May 31, 2007

मराठी मुलगी !! hows that ?

company मधे अनेक mod मुली असतात,
पण जी गोड लाजते,
ती मुलगी मराठी असते.

company मध्ये मुली short top घालतात .
पण जी पाठ दिसू नये म्हणून top खाली ओढते , ती मुलगी मराठी असते .

company मध्ये मुली jeans घलुन येतात,
पण जि jeans बरोबर पायात पैजण घालते,
ती मुलगी मराठी असते.

कंपनीमधे अनेक मुली असतात
पण वात्रटपणा केल्यावए कानाखाली वाजवते
ती मुलगी मराठी असते

कॉलेजमधे अनेक मुली असतात
स्वतःच्या नोट्स सहज दुसरयाला देते
ती मुलगी मराठी असते

शॉपींगलाही अनेक मुली जातात
खर्चाचा विचार करुन फ़क्त कानातलं घेऊन येते
ती मुलगी मराठी असते !!!!!!


Anyone agree with this ....?????

one of such is here girl :
Ding Dong Ding ...Madhuri

Solutions for all by Bangali Baba


I hope everyboday visits..Bangali Baba

Wednesday, May 30, 2007

गणित जीवनाचं...

जिवन हे एक गणितच असतं
ते हसत हसत सोडवायचं असतं
कधी कुणाच्या सोबतीने
कधी एकट्यानेच जगायचं असतं

प्रेम, राग, द्वेष, लोभ
असे त्यात अंक असतात
ज्याची जिथे योग्य जागा
तिथेच ते ठेवावे लागतात

एक जरी पायरी चुकलात तरी
संपुर्ण गणितच मग चुकते
सुख-दुःखाची बेरीज-वजाबाकी करत
धैर्याने पुढे चालावे लागते

जिवन हे असे गणित आहे
जे कधीच सुटत नसतं
तरीही....
कधी उत्साहाच्या लाटेवर
कधी वेड्या आशेवर
कधी पडण्यासाठी
कधी पडून पुन्ह उठण्यासाठी
कधी कुणाला हसविण्यासाठी
कधी कुणाचे अश्रू पुसण्यासाठी
कधी आपल्यासाठी
तर कधी दुसर्यांसाठी
मरेपर्यंत जगायचं असतं

नाही....
मरेपर्यंत जगण्यासाठीचं असतं
....जगण्यासाठीच असतं

जिवन हे गणितचं असतं
ते हसत हसत सोडवायचं असतं
हसत हसत जगयाचं असतं

Tuesday, May 29, 2007

झक्कास कविता...

विचार करा..मिळेल हे सगळं...
हवं असेल तर करा गांधीगिरी...

गांधीगिरी जिंदाबाद ..!!


नाही निर्मळ मन.. काय करील साबुन..??

Monday, May 28, 2007

Vista Testing !!!!

Testing Testing !!!

Windows Vista on XenServer ...

Today was gr8 to spend on Vista only..but could not make AERO to work even on the IBM ThinkCenter with 1GB RAM...gaming graphics performance rating was the bottleneck...

Anyway testing the I/O performance with "iometer" on XenVM to compare with the Vista on phisical box...

P.S. Chess game is wonderful on Vista..
Enjoy Madi !!!

Friday, May 25, 2007

श्री गणेशाय नम

Hi,

Its better to late than never !! isn't it ?
Starting to blog to pass some time ....