Friday, May 9, 2008

भावना

''भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्दांचीच गरज नसते.........''
कधी कधी ङोळेही खुप काही बोलुन जातात......"
"अनावर होतात जेव्हा त्या भावना.....
मूके अश्रु ही बोल्के होतात,शब्द दूर निघून जातात...."

No comments: