Saturday, May 31, 2008

स्वामी ....

ऐलतीरावर सुख। पैलतीरीं नांदे दुःख ।

मधें वाहतें जीवन । हेंच संसाराचे रूप ।।

ताटातुटीसाठीं का रे । देवा खेळ हा मांडीला ।।

देवपणा सांग त्यांने । तुझा खरा काय झाला ?

विघ्नहर्त्या विनायका । तुला पार्वतीची आण ।

रमा-माधवा संभाळ तुझे आठवीण गुण ।।

रणजीत देसाई यांच्या 'स्वामी' या कादंबरीतून ...

No comments: